Oitintie 130, 04740 Sälinkää

Suurenna fonttiaPienennä fonttia
Eläkeliitto

Eläkeliiton Uudenmaan piiri ry

Eläkeliiton Uudenmaan piiri - iloa ikävuosiin - valoa vanhuuteen

Edunvalvonta                                                                            
Edunvalvonta ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen ovat tärkeä osa työtämme.

Eläkeliiton ja Uudenmaan piirin peruslähtökohtia ovat:

1. Ikääntyvän väestön huomiointi kaikessa päätöksenteossa 
2. Ikääntymisen tarkasteleminen kokonaisvaltaisesti
3. Eläkeläisten aseman turvaaminen eläke- ja sosiaalipoliittisilla ratkaisuilla
4. Eläkeläisten tasavertaisuus suhteessa muihin kansalaisryhmiin

Piirien eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta eli PENK toimii eläkeläisten edunvalvojana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana Uudenmaan piirin alueella.

PENK:iin kuuluu Eläkeliiton Uudenmaan piiri ry, Eläkkeensaajien/ EKL:n Uudenmaan piiri ry, Eläkeläiset ry Uudenmaan Aluejärjestö, Kristillinen Eläkeliiton Uudenmaan piiri ry, Svenska Pensionärsförbundet rf ja Uudenmaan Kansallinen Senioripiiri ry. Vetovastuu tänä vuonna on Eläkeläiset ry Uudenmaan aluejärjestöllä.

Edunvalvontaan kuuluvat neuvottelut päättäjien, kansanedustajien ja virkamiesten kanssa, aloitteet ja esitykset eri tahoille sekä ikääntyvän väestön huomioiminen kaikessa päätöksenteossa.

Vanhusneuvostojen kautta yhdistyksillä on mahdollisuus vaikuttaa kunnalliseen päätöksentekoon ikäihmisiä koskevissa asioissa. Kuulluksi tulemisen ja osallisuuden turvaamiseksi vanhusneuvostoissa on oltava eläkeläisjärjestöjen edustus.

Kansalaistoiminnan toimintaedellytykset on turvattava. Yhdistykset tarvitsevat kunnilta asiallisia toimitiloja.

Eläkeliitossa jäsenistön edunvalvontaa hoitaa EETU ry ja EETU ry:n kotisivuille pääset tästä>>>>> 
Klikkaamalla Eetu ry:ta saat monesta ajankohtaisesta asiasta tietoa mm. Eläkeliiton ikäpoliittiset tavoitteet